Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor dobrovolných Hasičů

Libřice

 

si Vás dovoluje pozvat

na

 

„Libřický pohár“

 

v Požárním útoku

 

Pořadatel: SDH Libřice

Velitel soutěže: Dugas Michal

 

Kategorie: ženy – 2xB, 2x2C

muži – 3xB, 2x2C

přípravka, MH starší, mladší

dle ‚Směrnice hasičských soutěží‘  SH ČMS – 1/17-2011

a místních úprav

MH a přípravky dle pravidel Plamenu

Platných od 1.9.2016 a místních úprav

Místo konání: Tréninkové hřiště Libřice

Termín konání: 30. 9. 2017

Prezence:0900 – 0945

Nástup: 1000

 

Startovné: 150,-Kč – děti a dorost 50.-Kč přípravky 0.-

 

Občerstvení zajištěno

Více informací na tel.: 603 549 741

Přihlášky prosím zasílejte do 28. 9. 2017 na

sdh.libřice@email.cz

Těšíme se na Vaši účast!

 

 

Organizační zabezpečení pohárové soutěže

LIBŘICKÝ POHÁR

 Soutěž  se řídí

‚Směrnicí hasičských soutěží‘  SH ČMS – 1/17-2011“

a následných dodatků

SOUTĚŽ JE OTEVŘENÁ

 

Všeobecná ustanovení:

    Pořadatel soutěže:            SDH Libřice

    Místo konání:                   Tréninkové hřiště SK                                                   Slávia Libřice

    Datum konání:                  30.9.2017

    Prezentace:                       od 09,00 – 09.45 hod.          

    Zahájení soutěže:             10.00 hod.           

    Velitel soutěže:                Dugas Michal

     Hlavní rozhodčí              

   Startovné za jedno družstvo:  150,-  Kč (kategorie muži a ženy),  50.- Kč (kategorie MH)  0.- (přípravka)

   Vyplněné přihlášky pošlete na adresu sdh.librice@email.cz

                Pořadí startu bude dle přihlášení.

    Doprava družstev: vlastní, sraz  nejpozději v 9.45 hod.        

    Přihlášky budou přijímány maximálně do 9.50 hod.

    Občerstvení bude zajištěno na místě, na vlastní náklady soutěžních družstev.

    Soutěž proběhne na dvě dráhy: 1- Přípravka a MH

                                                       2 –Muži a Ženy

                                                                           

         Technická ustanovení

   1)  Kategorie soutěžících:    ženy, muži, MH, přípravky     

   2)  Disciplíny soutěže:        Muži -  požární útok

                                               Ženy -  požární útok

                                     Přípravka - požární útok

                                    MH -  mladší požární útok (plamen),

                                           -  starší požární útok (plamen)                                             

 Požární útok:

      - hadice B 75 šíře 113 mm 3ks Muži 2ks ženy
      - hadice C 52 šíře 79 mm 4ks
      - savice 110 mm, 2,5m 2ks
      - proudnice průměr výstřikové hubice 12,5-13 mm
      - sací koš 110 mm s funkční klapkou

       - terče nástřikové, MH a přípravka sklopné

      - veškeré nářadí po skončení pokusu rozpojit až na pokyn rozhodčího

      - pokus bez přetlakového ventilu na vlastní nebezpečí.

             

      4.) Povrch tratí bude travnatý ve stráni – vodní nádrž nadzemní

5.)  Jednotný oděv (pracovní, zásahový, sportovní, opasek dle potřeby)

6.)  V případě pochybnosti o věku soutěžícího bude toto kontrolováno dle OP a průkazu člena SDH.

7.)                      Místní úpravy

               -    velitel soutěže běží za A tým domácích

-      MH a přípravky ústroj libovolná za dodržení všech bezpečnostních   

       pravidel ( dlouhý rukáv, pevná obuv, ochranná přilba atd.) 

-         změna věkových hranic pro MH a přípravky:

                        MH starší:      rok narození   2002

                        MH mladší:    rok narození   2006

                        Přípravky:      rok narození    2011

 

 

 Vyhodnocení:

                        -  1 pokus
                        - měření času bude provedeno ručně stopkami - ze tří měření se bude          

                           počítat prostřední čas

                        - vyhlášení výsledků soutěže cca 30min po skončení posledního pokusu

 

         Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž   dodal.

 

             Přihlašovatel družstva na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré prostředky  použité k plnění disciplín odpovídají směrnici hasičských soutěží.

 

             Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu o které bude všechny včas informovat, aby   mohly být  požadavky splněny.