Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

index.jpg

   V LIBŘICÍCH

index-lib.jpg

 

VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM 

POŘÁDAJÍDNE 9. 6. 2018

 

Oslavy 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU,

SRAZ RODÁKŮA PŘÁTEL OBCE 

                              

 

PROGRAM:


9:00 Sraz účastníků na místním hřišti
9:30 Zahájení programu na parkovišti u kostela
10:00 Slavnostní nástup
Položení věnce k pomníku padlých
Průvod obcí na hřiště
11:00 Zahájení okrskové soutěže
11 – 17:00 Průběh oslav
Výstava historické a současné techniky
Výstava kronik obce
Ukázka činnosti integrovaného záchranného systému
17:00 Večerní zábava, hraje DJ Pavel Ferbas

 

Pohárová soutěž okrsku č.2

 

 

Propozice okrskové soutěže okrsku č.2

Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských sportovních soutěží schválených 16.6.2011 a  dodatku schváleného 13.6.2013. Nebude plněna disciplína výstup na cvičnou věž a 100m překážek

Soutěž je uzavřena

Všeobecná ustanovení:

    Pořadatel soutěže:            SDH Libřice

    Místo konání:                   Hřiště SK Slávia

    Datum konání:                  9.6.2018        

    Zahájení soutěže:             10.00 hod.          

 

    Velitel soutěže:               ……………………

    Hlavní rozhodčí M , Ž:   ……………………

    Hlavní rozhodčí MH:      ……………………

     Zdravotník:                     ……………………

    Zapisovatel:                     ……………………

 

   

Časový harmonogram

 

9.00 – 9.30  Prezence soutěžích na hřišti

10.00           Slavností zahájení

                    Po příchodu průvodu porada vedoucích

11.00           Zahájení soutěž

 

Kategorie Muži, Ženy, MH mladší, MH starší

Přihlášky kategorie Muži, Ženy elektronicky do 8.6.1018 na adrese https://prihlasky.dh.cz

Druhý email uveďte lublock@seznam.cz.

V případě problému s el. přihláškou se dostaví vedoucí družstva  s průkazy soutěžících na prezenci do 9.00

     Startovní pořadí dle času podání přihlášek (domácí startuji jako první, poté budou jako technická četa.          

 Doprava družstev: vlastní, sraz  nejpozději v 9.30 hod.        
Občerstvení bude zajištěno na místě, na vlastní náklady soutěžních družstev
 Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech.

 

   - za dodržování pravidel SHS a tohoto OZ odpovídá vždy vedoucí družstva

   - za zdravotní stav soutěžících odpovídá vysílající organizace. K účasti nebude   

  vyžadováno lékařské potvrzení.

   -  při podání protestu nebo odvolání bude složena kauce v hotovosti před započetím     

      projednávání ve výši:

         500,- Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu

         1.000,- Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu

         1.500,- Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)

 

 

 

Technická ustanovení

 

  

   1)  Kategorie soutěžících:    ženy, muži, MH mladší , MH starší   

      2)  Disciplíny soutěže:         ženy – požární útok , člunková štafeta 4x100m

                                                   muži -  požární útok, člunková štafeta 4x100m

                                                    MH-  požární útok (plamen)

                                                           - štafeta 4x60m (plamen)

   

     4.) Povrch tratí bude travnatý – vodní nádrž nadzemní

5.)    Jednotný oděv (pracovní, zásahový, sportovní,  přilby jsou  povinné a opasek dle potřeby, ale celé družstvo)

6.)    Místní úpravy 

-          stroj kategorie muži a ženy bez přetlakového ventilu  

 

Člunková štafeta:

1. úsek - okno

2. úsek - bariéra

3. úsek - kladina

4. úsek - přenos RHP

          

 

Požární útok:

      - hadice B 75 šíře 113 mm 3ks
      - hadice C 52 šíře 79 mm 4ks
      - savice 110 mm, 2,5m 2ks
      - proudnice průměr výstřikové hubice 12,5-13 mm
      - sací koš 110 mm s funkční klapkou

      - terče nástřikové, MH sklopné

      - veškeré nářadí po skončení pokusu rozpojit až na pokyn rozhodčího

 

Vyhodnocení:

                        - u disciplíny požární útok bude proveden 1 pokus
                        - měření času bude provedeno ručně stopkami - ze tří měření se

                           bude počítat prostřední čas

                        - požární útok a štafeta budou vyhodnoceny dohromady

                           a to součtem  pořadí

                        - v případě shodnosti výsledného pořadí rozhoduje čas z

                           požárního útoku, družstvo s nejnižším časem vyhrává.

     

          Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten,

         kdo jej na soutěž  dodal.

           Přihlašovatel družstva na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré

         prostředky použité k plnění disciplín odpovídají směrnici

         hasičských soutěží.

           Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu o které bude všechny včas

           informovat,  aby  mohly být  požadavky splněny.